Öppettider

Öppettider reception: Mån - Fre 10:00-18:00 

Ordinarie tider för körlektioner: Måndag - Lördag

Kurs anmälan

Vi erbjuder teorikurs, handledarkurs och riskutbildning. Anmäl dig genom att klicka på bilderna nedan.

 

Kundrecensioner

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Handledarbevis

Vid all privat övningskörning krävs att körningen sker under uppsikt av en person som länsstyrelsen har godkänt som handledare. Det är handledaren som är ansvarig och anses som förare vid övningskörningen.

För att godkännas som handledare ska du (enligt körkortslagen 1998:488):
•  ha fyllt 24 år
•  ha ett giltigt körkort utfärdat av en EES-stat för det fordon som övningskörningen avser och ha haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren
•  ha gått en introduktionsutbildning tillsammans med din eller dina elever (om övningskörningen gäller behörighet B).


Du kan inte bli godkänd som handledare om ditt körkort har varit återkallat någon gång under de senaste tre åren på grund av grova brott, opålitlighet i nykterhetshänseende eller rattfylleri. Mindre allvarliga trafikbrott som orsakat spärrtid på sammanlagt högst tre månader är däremot inte hinder för att bli godkänd som handledare.
Att tänka på!

Ni får inte övningsköra förrän eleven har ett godkänt körkortstillstånd och handledaren är godkänd av länsstyrelsen. Du som är handledare ska också ha vana och skicklighet att köra den fordonstyp som övningskörningen gäller.

Ett godkännande som handledare gäller tillsvidare förutsatt att körkortet inte återkallas. Du behöver inte ansöka om godkännande som handledare på nytt om elevens körkortstillstånd måste förnyas. Godkännandet som handledare står kvar även på det nya körkortstillståndet.

Ansök om godkännande som handledare i god tid (någon månad) innan ni har tänkt börja övningsköra eftersom handläggningstiden på de olika länsstyrelserna varierar.
Introduktionsutbildning för övningskörning med personbil
Handledare och elev går utbildning tillsammans

Du som ska vara handledare vid privat övningskörning ska ha gått en introduktionsutbildning tillsammans med din elev innan du kan bli godkänd som handledare. Detta gäller för övningskörning för behörighet B.
Introduktionsutbildningen innehåller tre delar:

•  körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
•  hur man planerar och strukturerar övningskörning
•  viktiga faktorer för trafiksäkerheten.

Den som anordnar introduktionsutbildningen bestämmer avgiften för utbildningen.
Tre lektionstimmar

En introduktionsutbildning varar i minst 3 timmar. Under utbildningen får du information om bland annat vad du som handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.
Hur många elever kan man vara handledare för?

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år). Du får ha med dig högst femton elever vid ett och samma utbildningstillfälle. Om du planerar att vara handledare åt ytterligare elever och dessa ännu inte är 15 år och 9 månader, då kan det löna sig att vänta tills också dessa uppnått denna ålder för att inte behöva gå introduktionsutbildningen ännu en gång.

Du och dina elever utgör en grupp som inte får överstiga fem personer. Denna grupp kan dock se ut på olika sätt: en handledare och femton elever, två handledare och en elev eller två handledare och tre elever. Huvudsaken är att ni tillsammans inte är fler än fem personer vid ett och samma utbildningstillfälle. Du som vill ha fler elever än fyra får gå utbildningen igen med de elever som du tidigare inte har gått med.
Ett intyg per elev

Efter utbildningen ska läraren utfärda ett intyg där det framgår vilken eller vilka elever som du har gått utbildningen tillsammans med. Ett intyg gäller endast för en elev och en handledare. Om du har flera elever ska du alltså ha ett intyg för varje elev. Det intyget skickar du till länsstyrelsen tillsammans med ansökan om godkännande som handledare vid privat övningskörning. Ett intyg om genomgången utbildning är giltigt i 5 år och gäller bara för den elev som du har gått utbildningen tillsammans med.
Utbildare vid introduktionsutbildning

Enligt körkortslagen får Transportstyrelsen ge tillstånd att bedriva introduktionsutbildning till fysiska och juridiska personer som bedöms ha förutsättningar att bedriva en god utbildning. Transportstyrelsen ställer som krav på dem som ska utbilda blivande handledare och elever att det är kunniga personer som lär ut dessa grundkunskaper inför den privata övningskörningen.
 
En stor utbildare på marknaden är trafikskolor, men även andra utbildare kan söka tillstånd. Priset för introduktionsutbildningen sätts av den som utbildar.
Mer information

I Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:76) om introduktionsutbildning för handledare och elev vid privat övningskörning, behörighet B, kan du läsa mer om kursplanen för introduktionsutbildningen. Fördjupad information finns även att läsa i skriften "Vägledning för utbildare" som Vägverket ger ut. Den kan du ladda ner som PDF-fil här nedan.

Vårbergsplan 15, 127 43 Skärholmen  |  Telefon: 08-740 16 60  |  Fax: 08-740 16 60  |  E-post: info@varbergstrafikskola.se