Öppettider

Öppettider reception: Mån - Fre 10:00-18:00 

Ordinarie tider för körlektioner: Måndag - Lördag

Kurs anmälan

Vi erbjuder teorikurs, handledarkurs och riskutbildning. Anmäl dig genom att klicka på bilderna nedan.

 

Kundrecensioner

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Riskutbildning

Nytt från den 1 september 2008

Nu gäller att riskutbildningen ska vara genomförd och giltig innan kunskaps- och körprovet genomförs.
Nytt från den 1 oktober 2008

Från den 1 oktober 2008 är en genomförd riskutbildning giltig i 5 år från det datum då den genomfördes. Förlängningen av giltighetstiden innebär att de som hade en giltig riskutbildning den 1 oktober 2008 kommer att få giltighetstiden för sin utbildning förlängd med 2 år.
Nytt från den 1 april 2009

Från och med den 1 april 2009 utökas den obligatoriska riskutbildningen till att bli tvådelad:  
 
•  Del 1 är riskutbildningens nya del. Den omfattar alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.  
•  Del 2 är riskutbildningens gamla del (kallas ofta halkbana). Den omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.
 
Båda delarna måste vara genomförda och giltiga innan du gör kunskapsprov och körprov. Riskutbildningen kan genomföras hos utbildare som är godkända av  Transportstyrelsen.
Undantag från kravet på riskutbildning

Har du genomfört den ”gamla” riskutbildningen och även gjort ett godkänt kunskapsprov eller körprov före den 1 april 2009? Då behöver du inte genomgå riskutbildning del 1 och inte heller göra om del 2. Detta undantag gäller så länge kunskapsprovet eller körprovet är giltigt. Men när det godkända provets giltighetstid har gått ut gäller det nya kravet på riskutbildning. Om din ”gamla” riskutbildning fortfarande är giltig, räknas den som del 2, men du måste då genomgå riskutbildningens del 1.
 
Ska du göra prov för att upphäva villkor för automatväxlat fordon eller har du förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav? Då behöver du inte göra en ny riskutbildning.
Hur länge är den nya, tvådelade riskutbildningen giltig?

En genomförd riskutbildning är giltig i 4 år, men efter den 1 april 2009 upphör riskutbildningen att gälla samma dag som körkortet utfärdas.

Den som har fått sitt körkort återkallat och därför måste göra om sitt kunskapsprov och körprov, ska från den 1 april även genomföra riskutbildningen och är därmed inte längre undantagen från kravet på genomförd riskutbildning.
Riskutbildningens upplägg

Upplägget av utbildningen varierar mellan olika trafikövningsplatser. Fråga gärna när du bokar tid hur riskutbildningen är upplagd på just den trafikövningsplatsen. Läs också igenom avsnittet om riskutbildning i studiematerialet och diskutera gärna med din trafiklärare eller privata handledare.
Del 1

Del 1 ger dig kunskap om och insikt i hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli,  vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.
Del 2

Del 2 gör dig medveten om de risker som finns med att köra på exempelvis halt underlag. Du  får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och fordonets begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och väglaget.  Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.  
 
Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter. Del 2 genomförs på en trafikövningsplats (det som ofta kallas för halkbana).
 
Du ska vara i slutskedet av din förarutbildning när du gör del 2. Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera bilen på ett säkert sätt.
 
Läs mer om riskutbildningens mål i kursplaner under kap. 5 i  
 
Vägverkets föreskrifter om riskutbildning för behörighet B (VVFS 2008:251) (nytt fönster)
Efter riskutbildningen

Den som anordnar utbildningen rapporterar in att du gjort riskutbildningen och uppnått de mål som är föreskrivna i kursplanen. Om du inte uppnått dessa mål måste du göra om riskutbildningen och betala en ny avgift till utbildaren.
 
När riskutbildningen är registrerad och giltig får du genomföra kunskapsprov och körprov hos Vägverket. Om riskutbildningen inte finns registrerad vid provtillfället riskerar du att bli avvisad från provet och förlora den inbetalda avgiften.  
 
Om du inte har gjort ett godkänt förarprov innan riskutbildningens giltighetstid gått ut, måste du göra om utbildningen.

Vårbergsplan 15, 127 43 Skärholmen  |  Telefon: 08-740 16 60  |  Fax: 08-740 16 60  |  E-post: info@varbergstrafikskola.se