Öppettider

Öppettider reception: Mån - Fre 10:00-18:00 

Ordinarie tider för körlektioner: Måndag - Lördag

Kurs anmälan

Vi erbjuder teorikurs, handledarkurs och riskutbildning. Anmäl dig genom att klicka på bilderna nedan.

 

Kundrecensioner

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Våra utbildningar

Handledarkurs

Obligatorisk introduktionsutbildning för handledare och elev vid privat övningskörning, behörighet B.

Sedan den 1 januari 2006 får beslut om godkännande som handledare för privat övningskörning med personbil endast meddelas den som har genomgått introduktionsutbildning tillsammans med sin eller sina blivande elever.

Läs om övriga regler för privat övningskörning i Vägverkets föreskrift (VVFS 2005:76)

Denna utbildning har tre delmoment:
•  Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
•  Planering och strukturering av övningskörning
•  För trafiksäkerheten viktiga faktorer

Den som har uppsikt över övningskörningen anses som förare och ska alltid följa med i bilen vid den körandes sida. Om du övningskör på motorcykel i gatutrafik och vid landsvägskörning måste handledaren följa med som passagerare på motorcykeln eller själv köra motorcykel.

Rätten att fungera som handledare upphör om handledarens körkort återkallas.

Handledarbeviset ska alltid medföras vid privat övningskörning.

De svenska reglerna för övningskörning gäller inte i andra länder.

För att få övningsköra, såväl i trafikskola som privat, måste du ha ett giltigt körkortstillstånd. Detta gäller oavsett vilken behörighet du ska övningsköra för. Bestämmelserna om övningskörning finns i 4:e kapitlet i körkortslagen (SFS 1998:488).

Teorikurs

Om du varvar teori och praktik i din utbildning, har du bäst förutsättningar för att nå ett bra slutresultat. När du praktiskt övar det du lärt dig teoretiskt kan du bland annat lättare se sammanhang och förstå varför t.ex. en regel finns. Du kan lättare lösa de problem som uppstår i trafiken.

I körkortsutbildningen är både teori och praktik viktiga. Det du lär dig genom att läsa teorin ger dig förutsättningar att köra med omdöme och klara av spelreglerna i trafiken. Kunskaperna du får genom teorin tillsammans med erfarenheten du får genom övningskörningen behöver du för att kunna hantera de situationer och problem som du ställs inför i trafiken.

Kursplanen för behörighet B (VVFS 2007:227) talar om vilken inriktning och vilka mål förarutbildningen har.

När du övar och upplever likartade situationer många gånger i olika trafikmiljöer ökar dina möjligheter att lösa de problem som uppstår i trafiken på ett naturligt och smidigt sätt.

Olika utbildningsvägar
Du kan välja mellan att utbilda dig privat eller på någon trafikskola. Du kan också kombinera dessa båda sätt. Det är ett alternativ som vi rekommenderar för både teoristudier och övningskörning. Trafikskolornas teorilektioner i kombination med att plugga privat ger många gånger en mycket stabil grund att stå på inför ditt slutmål. Du kan även plugga tillsammans med din privata handledare.

 

Riskutbildning 1

Från och med den 1 april 2009 utökas den obligatoriska riskutbildningen till att bli tvådelad:  
 
•  Del 1 är riskutbildningens nya del. Den omfattar alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.  
•  Del 2 är riskutbildningens gamla del (kallas ofta halkbana). Den omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.
 
Båda delarna måste vara genomförda och giltiga innan du gör kunskapsprov och körprov. Riskutbildningen kan genomföras hos utbildare som är godkända av  Transportstyrelsen.
Undantag från kravet på riskutbildning.

 

Vårbergsplan 15, 127 43 Skärholmen  |  Telefon: 08-740 16 60  |  Fax: 08-740 16 60  |  E-post: info@varbergstrafikskola.se