Ta körkort

korprov-1

När du ansöker om körkortstillstånd kontrollerar Transportstyrelsen om du uppfyller de krav som samhället ställer på alla som ska ta körkort.
Transportstyrelsen beviljar dig körkortstillstånd om du anses lämplig som förare med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden. Genom Transportstyrelsens beslut får både du, Transportstyrelsen och Vägverket besked om att du uppfyller de grundläggande kraven för att få körkort. Under ingången medicinska krav kan du läsa mer om de medicinska krav som ställs.

korprov-2

När du har ett giltigt körkortstillstånd får du övningsköra och avlägga förarprov (kunskapsprov och körprov).

Ett körkortstillstånd är giltigt i fem år. Giltighetstiden kan inte förlängas. Om du inte har gjort ett godkänt kunskapsprov och körprov inom den tiden måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd. Vissa brott och andra omständigheter som anges i körkortslagen kan leda till att körkortstillståndet återkallas.

Om ditt körkortstillstånd går ut och du måste ansöka om ett nytt så behöver din godkända handledare inte ansöka om godkännande på nytt. Godkännandet som handledare står kvar även på det nya körkortstillståndet.

Tänk på att ansöka om körkortstillstånd i god tid (någon månad) innan du har tänkt börja övningsköra, eftersom handläggningstiden på de olika länsstyrelserna varierar.