våra kurser

Handledarkurs

Obligatorisk introduktionsutbildning för handledare och elev vid privat övningskörning, behörighet B.

Sedan den 1 januari 2006 får beslut om godkännande som handledare för privat övningskörning med personbil endast meddelas den som har genomgått introduktionsutbildning tillsammans med sin eller sina blivande elever.

Läs om övriga regler för privat övningskörning i Vägverkets föreskrift (VVFS 2005:76)

Boka här!

Teorikurs

Om du varvar teori och praktik i din utbildning, har du bäst förutsättningar för att nå ett bra slutresultat. När du praktiskt övar det du lärt dig teoretiskt kan du bland annat lättare se sammanhang och förstå varför t.ex. en regel finns. Du kan lättare lösa de problem som uppstår i trafiken.

I körkortsutbildningen är både teori och praktik viktiga. Det du lär dig genom att läsa teorin ger dig förutsättningar att köra med omdöme och klara av spelreglerna i trafiken. Kunskaperna du får genom teorin tillsammans med erfarenheten du får genom övningskörningen behöver du för att kunna hantera de situationer och problem som du ställs inför i trafiken.

Boka här!

Riskutbildning 1

Från och med den 1 april 2009 utökas den obligatoriska riskutbildningen till att bli tvådelad:  
 
•  Del 1 är riskutbildningens nya del. Den omfattar alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.  
•  Del 2 är riskutbildningens gamla del (kallas ofta halkbana). Den omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Båda delarna måste vara genomförda och giltiga innan du gör kunskapsprov och körprov. Riskutbildningen kan genomföras hos utbildare som är godkända av  Transportstyrelsen.
Undantag från kravet på riskutbildning.

Boka här!